Category Archives: TIỆN ÍCH

Điều kiện kinh doanh chuẩn của VLA

CÁC ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHUẨN (ĐKC) CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM (VLA)   I. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG ĐỊNH NGHĨA 1. (a) Trong các Điều kiện này: (1) “Bao bì” là vật chứa hàng (bao gồm các loại container, rơ-móoc, bình chứa, bồn kéo, thùng […]